fbpx

Preparaty na bazie nadtlenku wodoru i srebra

Silnie skoncentrowany (50%), wydajny i niezwykle skuteczny preparat dezynfekcyjny, oparty na technologii monojonowej o wszechstronnym zastosowaniu.
INWEXOL SILVER 200/50 to środek zwalczający wszelkiego rodzaju patogeny, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo m.in. na: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)*.
INWEXOL SILVER 200/50P jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z pozwoleniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych nr 6281/15 z dnia 25.06.2015r. oraz o Atestem Higienicznym i Świadectwem Jakości Zdrowotnej.

Wydajny i niezwykle skuteczny preparat dezynfekcyjny (12%), oparty na technologii monojonowej o wszechstronnym zastosowaniu.
SILVER FLASH to środek zwalczający wszelkiego rodzaju patogeny, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo m.in. na: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)*.
SILVER FLASH jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z pozwoleniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych nr 7227/17 z dnia 29.12.2017 r.

SILVER FLASH 50

Wydajny i niezwykle skuteczny preparat dezynfekcyjny (6%), oparty na technologii monojonowej o wszechstronnym zastosowaniu.
SILVER FLASH 50 to środek zwalczający wszelkiego rodzaju patogeny, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo m.in. na: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)*.
SILVER FLASH 50 jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z pozwoleniem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych nr nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r.

Zastosowanie INWEXOL SILVER 200/50P, SILVER FLASH, SILVER FLASH 50

  • do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę**
  • do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz***
  • do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej***
  • do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli***
  • do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego
  • do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych
  • do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie***
  • niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych***

*Badania skuteczności preparatu były przeprowadzone przez akredytowane laboratoria badawcze.
** – woda przeznaczona do picia musi spełniać określone kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Zawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać dawki 0.05 mg/litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01mg/litr.
***Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwień przed użyciem na powierzchniach należy wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu.

Sekretem skuteczności INWEXOL SILVER 200/50P, SILVER FLASH i SILVER FLASH 50 jest dwufazowe działanie jego głównych składników. Nadtlenek wodoru atakuje błonę komórkową mikroorganizmów, a srebro, rozdrobnione dzięki monojonowej technologii do rozmiaru <0,2nm, przenika do wnętrza komórek patogenów trwale je niszcząc. Takie połączone działanie zwiększa ponad 100 krotnie efekt biobójczy obu składników.

Produkty w dziale: Środki do dezynfekcji i uzdatniania

Nasza oferta