fbpx

Cynkowanie w kąpielach słabokwaśnych

WYBŁYSZCZACZ RDES-88/AW

Wysokotemperaturowy nośnik połysku do chlorkowych kąpieli cynkowych. Zalecany do stosowania w wannach, w których mieszanie kąpieli odbywa się dzięki ruchowi szyny katodowej lub ruchowi bębna. Przeznaczony do użycia w urządzeniach stacjonarnych i obrotowych oraz liniach automatycznych. Dzięki doskonałej kompozycji składników umożliwia pracę kąpieli w temperaturze do 45oC. Gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości powłok w zakresie gęstości prądu 0,5 – 5,0 A/dm2. Nie posiada właściwości kompleksujących.

WYBŁYSZCZACZ RDES-88/AP

Nośnik połysku do chlorkowych kąpieli cynkowych. Zalecany do stosowania w wannach, w których mieszanie kąpieli odbywa się dzięki ruchowi szyny katodowej lub ruchowi bębna. Przeznaczony do użycia w urządzeniach stacjonarnych, obrotowych oraz liniach automatycznych. Nie posiada właściwości kompleksujących. Gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości powłok w zakresie gęstości prądu 0,5 -5,0 A/dm2.

WYBŁYSZCZACZ RDES-88/BA

Wysokowydajny dodatek blaskotwórczy do chlorkowych kąpieli cynkowych. Przeznaczony do użycia w urządzeniach stacjonarnych, obrotowych i automatach. Pozwala uzyskać wysoki, lustrzany połysk powłok galwanicznych bez straty wgłębności. Doskonale współpracuje z nośnikami połysku: RDES-88/AP, RDES-88/AW, RDES-88/A, RDES-88/MN oraz nośnikami połysku o podobnych właściwościach innych firm. Pozwala na uzyskanie najwyższej jakości powłok cynkowych w zakresie gęstości prądu 0,5 – 10 A/dm2.

WYBŁYSZCZACZ RDES-88/MN

Zmodernizowany nośnik połysku do chlorkowych kąpieli cynkowych. Zalecany do stosowania w urządzeniach stacjonarnych, w których mieszanie odbywa się przy pomocy szyny katodowej. Gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości powłok w zakresie gęstości prądu 0,5 -5,0A/dm2. Nie posiada właściwości kompleksujących.

WYBŁYSZCZACZ RDES-88/AB-14

Dodatek blaskotwórczy do chlorkowych kąpieli cynkowych. Przeznaczony do użycia w urządzeniach stacjonarnych, obrotowych i automatach. Współpracuje z nośnikami połysku: RDES-88/AP, RDES-88/AW, RDES-88/MN oraz nośnikami połysku o podobnych właściwościach innych firm. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powłok cynkowych w zakresie gęstości prądu 0,5 -5,0 A/dm2 bez ryzyka utraty wgłębności.

NIWELATOR Zn-SB

Poprawiający wgłębność preparat przeznaczony do użycia w chlorkowych kąpielach cynkowych. Zalecany do urządzeń zarówno stacjonarnych jak i obrotowych czy automatów. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom posiada zdolność przesunięcia potencjału osadzania się metali ciężkich. Pozwala to uzyskać plastyczne i błyszczące powłoki cynkowe z kąpieli o podwyższonej zawartości żelaza. Poprawia wgłębność i połysk powłok galwanicznych, zwłaszcza przy niskich gęstościach prądu.
Uwagi: Stosować na przemian z nośnikiem połysku jako dodatek korygujący w kąpielach zawierających nadmierną ilość jonów żelaza.

NIWELATOR TEPA

Preparat niwelujący metale kolorowe w chlorkowych kąpielach cynkowych. Przeznaczony do urządzeń stacjonarnych, obrotowych i automatów. Posiada zdolność kompleksowania i przesuwania potencjału osadzania się metali kolorowych, zwłaszcza miedzi na cynkowanych detalach. Przesuwa połysk w stronę wyższych gęstości prądu.
Uwagi: Stosować jako dodatek korygujący w kąpielach zawierających nadmierną ilość jonów metali kolorowych.

Nasza oferta