fbpx

Kontakt

BIURO ZARZĄDU

Al. Solidarności 34
25-323 Kielce

tel. kom. + 48 883 888 208
e-mail: inwex@inwex.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

DZIAŁ HANDLOWY

ZAMÓWIENIA
tel. kom. +48 606 898 016
e-mail: handlowy@inwex.pl

DORADCA HANDLOWY
Marcin Majka
tel. kom. +48 698 404 394
e-mail: marcin.majka@inwex.pl

LABORATORIUM

KIEROWNIK LABORATORIUM
Aleksandra Święcicka
tel. kom. + 48 662 000 788
e-mail: aleksandra.swiecicka@inwex.pl

MAGAZYN/PUNKT SPRZEDAŻY

ul. Przemysłowa 20
26-052 Sitkówka – Nowiny
tel.
+48 606 898 016
e-mail: handlowy@inwex.pl

Punkt sprzedaży czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

   

  Dane spółki
  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000240451
  Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
  NIP 959-171-19-08
  Regon 260044467

  Zarząd spółki
  Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu
  Remigiusz Szczepaniak – Wiceprezes Zarządu