Formularz zapisów na akcje spółki

INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.

Jestem zainteresowany nabyciem akcji spółki INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.
o wartości 10 zł/akcja w ilości:

Wyrażam zgodę na przesłanie mi informacji związanych z projektem na adres mailowy
do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Powyższe dane będą przetwarzane przez spółkę INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.
i przechowywane do dnia 31 marca 2019.
Po 31 marca 2019r. spółka INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A. będzie przechowywała
wyłącznie dane osób, które nabędą zadeklarowaną ilość akcji spółki INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.

Dane spółki:
INWEX INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.
Osoba kontaktowa: Remigiusz Szczepaniak
Tel. 692 530 057
E-mail: subskrypcja@inwex.pl