Dane spółki
________________________________________
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000240451
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
NIP 959-171-19-08
Regon 260044467
 
 
Zarząd spółki
________________________________________
Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu
Remigiusz Szczepaniak – Wiceprezes Zarządu