INWEX – PAS 6 Cr-HSK
Preparat przeznaczony do wytwarzania warstw ochronnych w kolorze żółtym na powłokach cynkowych i jego stopach. Zawiera chrom (VI), chrom (III) oraz katalizator. Pozwala uzyskać wysokiej jakości powłoki.


INWEX – PAS 6 HSK-50

Jest około 50% roztworem wodnym katalizatora (soli) HSK, który służy do sporządzania i uzupełniania niskostężeniowej (odpornej na korozję) żółtej pasywacji cynku osadzonego elektrolitycznie.


INWEX – PAS 6 HSK-EKONOMIK

Preparat przeznaczony do nakładanie warstewek ekonomicznych o kolorze żółtym na powłokach cynkowych i jego stopach. Zawiera chrom (VI), chrom (III) oraz katalizatory organiczne i nieorganiczne. Jest ekonomiczny w stosowaniu, wystarczy stężenie 1% do sporządzenia ekonomicznej i wydajnej pasywacji o dużej odporności na korozję.