INWEX – PAS Cr-3/GOLD 24
Preparat przeznaczony do wytwarzania warstw ochronnych w kolorze żółtym na powłokach cynkowych i jego stopach. Zawiera związki chromu (III) związane w kompleks organiczny oraz sole z grupy żelazowców i lub tytanowców i lub wanadowców tworzące kompleksy organiczne.