DS-50
Wodorozcieńczalny preparat przeznaczony do poprawy parametrów smarnych i przeciwzużyciowych wodnych, emulsyjnych, mikroemulsyjnych i syntetycznych roztworów cieczy chłodząco – smarujących. Stosowany w ilości 0,5-5% znacznie zwiększa czas eksploatacji cieczy obróbczej, gasi pianę, zmniejsza zużycie narzędzi oraz ułatwia późniejszy proces odtłuszczania detali. Posiada dobre właściwości myjące i dyspergujące. Może być używany jako dodatek do hartowania detali stalowych w roztworach wodnych.


BIOSED-FM

Wodorozcieńczalny preparat inhibitujący korozję mikrobiologiczną metali w wodnych, emulsyjnych, mikroemulsyjnych i syntetycznych roztworach cieczy chłodząco – smarujących i hydraulicznych. Stosowany okresowo w ilości 0,01% zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Stosowany w stężeniu 0,1% likwiduje mikroorganizmy i koryguje pH roztworu. Zalecany do użycia okresowo, naprzemiennie z preparatem BIOSED P2.


BIOSED-P2

Wodorozcieńczalny preparat o właściwościach grzybobójczych i glonobójczych, przeznaczony do użycia w wodnych, emulsyjnych, mikroemulsyjnych i syntetycznych roztworach cieczy chłodząco – smarujących i hydraulicznych. Stosowany w stężeniu 0,1% likwiduje grzyby i glony bytujące w roztworze. Zalecany do użycia okresowo, naprzemiennie z preparatem BIOSED-FM.


INTROSED 26

Wodorozcieńczalny preparat o właściwościach myjąco – dezynfekujących przeznaczony do mycia i odkażania układów zasilania obrabiarek lub układów hydraulicznych przed wprowadzeniem cieczy hydraulicznej lub obróbczej. Stosowany jako 2% roztwór wodny. Zawiera związki powierzchniowoczynne oraz pakiet bakteriobójczy, grzybobójczy i glonobójczy.


GAŚPIAN

Syntetyczny preparat przeznaczony do gaszenia piany w układach wodnych i mikroemulsyjnych. Zapobiega powstawaniu piany przy dużym ciśnieniu podczas podawania cieczy chłodząco – smarującej, zapobiega zapowietrzaniu się przewodów oraz dodatnio wpływa na pracę pomp. Stosowany w ilości 0,01-0,05%.


KOREKTOR pH

Preparat korygujący wartość pH syntetycznych i emulsyjnych roztworów cieczy obróbczych. Dodawany doraźnie pozwala uzyskać wymagany poziom pH chłodziwa i zapobiega wzrostowi alkaliczności, a tym samym rozwojowi mikroorganizmów.