SED-87/M-Al
Wodorozcieńczalny koncentrat cieczy chłodząco – smarujacej przeznaczony do obróbki aluminium. Zalecany w procesach: szlifowania, toczenia, głębokiego wiercenia, frezowania, docierania, a także obróbki kół zębatych oraz pracy na automatach. Posiada doskonale dobrane inhibitory korozji. Zawiera modyfikowane tłuszcze roślinne i zwierzęce, dodatki EP, dodatki biostabilizujące, zmywające i zwilżające. Uwagi Zalecany do użycia w zakładach mających problemy z gospodarką odpadami. Całkowitej biodegradacji ulega po ok. 20 dniach.


INCUT Al
Wodorozcieńczalny koncentrat mikroemulsji chłodząco – smarującej przeznaczony do procesów obróbki aluminium i jego stopów, głównie obróbki wiórowej. Zawiera do 60% wysokorafinowanego oleju mineralnego, emulgatory, dodatki EP, inhibitory korozji, dodatki biostabilizujące, zmywające, zwilżające, przeciwutleniajace i zmniejszające twardość wody. W celu uzyskania optymalnych parametrów pracy zaleca się stosowanie wraz z dodatkami serwisowymi.