SED-87/DS
Wodorozcieńczalny, syntetyczny koncentrat cieczy chłodząco – smarującej o podwyższonych parametrach smarnych. Przeznaczony do użycia w procesach wiercenia, gwintowania, tłoczenia stali i żeliwa oraz precyzyjnej obróbki skrawaniem, przy dużej szybkości skrawania oraz dużych naciskach na detal. Zawiera pakiet syntetycznych dodatków smarnych i przeciwzużyciowych.