SED-87/DO
Wodorozcieńczalny, uniwersalny, syntetyczny koncentrat cieczy chłodząco – smarującej przeznaczony do użycia w procesach obróbki szlifierskiej, toczenia, frezowania, wiercenia, gwintowania oraz walcowania stali i żeliwa, obróbki gwintów i kół zębatych oraz pracy na automatach. Posiada znakomite działanie penetrujące i zwilżające, gwarantujące wzrost szybkości obróbki, szybsze posuwy i większą żywotność narzędzi.
Uwaga: Dzięki użytym składnikom pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, pozbawiony zanieczyszczeń obcych, rozcieńczony 10-krotnie wodą technologiczną, ulega całkowitej biodegradacji po ok. 10 dniach.


SED-87/M

Wodorozcieńczalny, niskopieniący, przyjazny dla środowiska koncentrat cieczy chłodząco – smarującej przeznaczony do obróbki metali żelaznych i kolorowych oraz ich stopów. Zawiera modyfikowane tłuszcze roślinne, dodatki biostabilizujące oraz pakiet inhibitorów korozji metali kolorowych, zwłaszcza miedzi i mosiądzu. Doskonale współpracuje z dodatkami smarnymi serii DS. Uwaga: Zalecany do użycia w zakładach mających problemy z gospodarką odpadami. Całkowitej biodegradacji ulega po ok. 20 dniach.


INCUT

Wodorozcieńczalny, półsyntetyczny koncentrat mikroemulsji chłodząco – smarującej o bardzo dobrej smarności. Przeznaczony do użycia w procesach szlifowania, toczenia, frezowania, wiercenia, gwintowania oraz walcowania stali, metali kolorowych i ich stopów. Zawiera do 45% wysokorafinowanego oleju mineralnego, inhibitory korozji, dodatki zmywające, zwilżające, zapobiegające powstawaniu trudnorozpuszczalnych mydeł w trakcie eksploatacji oraz zmniejszające twardość wody.
Uwaga: Mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku chłodziwami emulsyjnymi i mikro-emulsyjnymi.


INCUT EKO

Wodorozcieńczalny koncentrat mikroemulsji chłodząco – smarującej przeznaczony do użycia w procesach szlifowania, toczenia, frezowania oraz wiercenia metali kolorowych i ich stopów. Zawiera 15% wysokorafinowanego oleju mineralnego, dodatki zmywające, zwilżające, zmniejszające twardość wody oraz inhibitory korozji metali kolorowych wraz z pakietem związków biobójczych, zapewniających podwyższoną trwałość biologiczną.
Uwaga: Dzięki niskiej zawartości oleju mineralnego jest preparatem ekologicznym, jednocześnie zachowuje zalety chłodziw mikroemulsyjnych i emulsyjnych, o zawartości oleju mineralnego > 40%.