INWEX-SAFE 620
Trudnopalna ciecz hydrauliczna przeznaczona do użycia w hydraulicznych maszynach urabiających i transportujących górnictwa podziemnego, hydraulicznych ciśnieniowych maszynach odlewniczych i transportowych, wtryskarkach tworzyw sztucznych, hydraulicznych młotach i prasach kowalskich, urządzeniach pieców koksowniczych oraz urządzeniach hydraulicznych stosowanych w lotnictwie i marynarce. Zapewnia układowi dobrą smarność, stabilność biologiczną oraz ochronę korozyjną. Nie oddziałuje negatywnie na uszczelnienia układu hydraulicznego. Zawiera modyfikowane oleje roślinne, poliglikole, syntetyczne dodatki smarne, pakiet dodatków biobójczych, inhibitory korozji oraz wodę w ilości >35%. Po rozcieńczeniu w wodach gruntowych łatwo ulega biodegradacji.