INWEX-SAFE S-01
Wodorozcieńczalny, bezolejowy koncentrat cieczy hydraulicznej typu HFAS wg ISO 6743-4:1999, przeznaczony do użycia jako 0,5 – 5% roztwór wodny w hydraulice ścianowej obudów zmechanizowanych, stojakach hydraulicznych oraz innych maszynach i urządzeniach na tzw. wodną hydraulikę. Zapewnia układowi hydraulicznemu odpowiednią smarność, stabilność biologiczną oraz zabezpiecza przed korozją. Zawiera modyfikowane oleje roślinne, syntetyczne dodatki smarne i biobójcze, inhibitory korozji, dodatki zmniejszające twardość wody oraz wodę w ilości >15%. Łatwo ulega biodegradacji. Jest przyjazny dla środowiska naturalnego.

INWEX-SAFE 205
Gotowa do użycia, syntetyczna ciecz hydrauliczna przeznaczona do zastosowania w stacjonarnych urządzeniach pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Ze względu na niską temperaturę krzepnięcia zalecana do stosowania w obudowach górniczych w czasie transportu i składowania na powierzchni. Bez ograniczeń miesza się z cieczami HFAE firmy INWEX, co znacznie ułatwia późniejszy rozruch i eksploatację obudowy na wyrobisku.
Dostępne wersje: do -35°C i do -50°C.