INWEX-SAFE E-01
Wodorozcieńczalny, mikroemulsyjny koncentrat trudnopalnej cieczy hydraulicznej przeznaczony do użycia w podziemnych wyrobiskach górniczych, hydraulice ścianowej obudów zmechanizowanych, stojakach hydraulicznych oraz innych maszynach i urządzeniach na tzw. wodną hydraulikę. Zapewnia układowi hydraulicznemu odpowiednią smarność, stabilność biologiczną oraz ochronę korozyjną. Zawiera 30% wysokorafinowanego oleju mineralnego, emulgatory, syntetyczne dodatki smarne i biobójcze, inhibitory korozji, dodatki przeciwpienne oraz wodę w ilości >15%. Stosowany jako 0,5 – 5% mikroemulsja wodna.