KATALIZATOR TW/S
Preparat, który znakomicie aktywuje powierzchnie stalowe przy dowolnym alkalicznym typie kąpieli. Zwiększa przyczepność nakładanych powłok, skraca czas odtłuszczania, znacznie obniża temperaturę odtłuszczania, umożliwia także usuwanie powłok fosforanowych i smarów.


ZMIĘKCZACZ B

Uniwersalny zmiękczacz wody technologicznej, stosowany jako skuteczny dodatek do wszystkich kąpieli i emulsji odtłuszczających. Przeznaczony do użycia w kąpielach galwanicznych oraz do sporządzania cieczy obróbczych i hydraulicznych. Kompleksuje obecne w wodzie jony wapnia i magnezu, zmniejsza twardość wody, zapobiegając powstawaniu trudno rozpuszczalnych mydeł, co zapobiega powstawaniu nacieków na odtłuszczanych detalach.


KATALIZATOR NBS

Organiczny wodorozpuszczalny utleniacz, który zwiększa szybkość trawienia stali, zwłaszcza hartowanych oraz szybkość odtłuszczania elementów po hartowaniu.


DYSPERGATOR ADD

Silnie dyspergujący tłuszcze, anionowy, średniopieniący, inhibitujący korozję środek do chemicznego i elektrochemicznego odtłuszczania stali i metali kolorowych. Wytwarza kilkumilimetrową pianę, która tłumi porywanie alkalicznej kąpieli, zdecydowanie poprawiając warunki pracy. Preparat obniża temperaturę pracy kąpieli.