Polityka Zarządzania Jakością

JIW INWEX Sp. z o.o. zobowiązuje się do udokumentowania, wdrożenia, utrzymania i ciągłego ulepszania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001. Podstawowym celem Polityki naszej firmy jest dążenie do zaspokajania potrzeb i wymagań Klienta.

Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku spełnienia następujących celów jakościowych:

  • Utrzymywanie wysokiej jakości wyrobów i usług.
  • Oferowanie stałego, szerokiego asortymentu produktów oraz wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów.
  • Dążenie do doskonalenia technologii wytwarzania wyrobów.
  • Poprzez opracowywanie własnych technologii osiągamy bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do innych producentów branży chemicznej.
  • Dostosowywanie się do rosnących potrzeb, poprzez zorientowanie na nowe, proekologiczne technologie i wymagania rynku, określane na podstawie wnikliwej analizy danych.
  • Osiąganie stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami.
  • Stałe kształcenie, szkolenie pracowników, mające na celu ciągłą poprawę ich świadomości w dziedzinie jakości.
  • Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw, energii i wody.

 

Poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Jakości na wszystkich poziomach organizacyjnych firmy, dążymy do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku oraz uzyskania jak najwyższego poziomu satysfakcji Klienta z naszych wyrobów i usług.